anisquare19_orange.gif 相關網站

中部辦公室
性別平等教育網

教育部
性別平等教育網

輔大生命倫理
研究中心

國家教育研究院
性別平等教育示例

 

 

 

anisquare19_orange.gif 重要事項: 


anisquare19_orange.gif  性別平等教育法

 校園性侵害或性騷擾防治準則

  校園性侵害或性騷擾防治及事件處理流程圖

 南投縣弘明實驗高級中學  防治校園性侵害性騷擾或性霸凌實施要點

  私立弘明實驗高級中學性別平等教育實施計畫

                                             學生懷孕事件輔導與處理要點

 各級學校及幼稚園通報兒童及少年保護與家庭暴力及性侵害事件  注意事項處理流程

 家庭暴力事件通報表

 性侵犯罪事件通報表

 關懷e起來通報網     2011/01/20

 高風險家庭通報表     2011/08/28